Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553392
Trung tâm Chuyển giao công nghệ
Center of Technology Transfer
Số 46, Láng Hạ, Q. Đống Đa;
04.37763736
84(24) 38344975
tvquangimi@gmail.com
http://imi-holding.com/cong-ty-me/trung-tam-chuyen-giao-cong-nghe/
TS. Hoàng Việt Hồng
Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0