Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683259
Trung tâm Hợp tác công nghệ Việt - Hàn
Đã giải thể 2016 Số 25, Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm;, Hà Nội
0243.9331040
Trần Hồng Sơn ,tiến sĩ
Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0