Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683242
Trung tâm Công nghệ Laze
Nhà C6, Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân;
(04) 38549064
04) 38549262
http://www.nacentech.vn
ThS. Giang Mạnh Khôi
0903227858
Viện Ứng dụng công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0