Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912799
Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ
22/05/1998
192 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Hà Nội
024.38271307; 024 3655 7387
02438773733
ThS. Nguyễn Hồng Sơn
Bộ Quốc phòng
Viện, trung tâm NC&PT
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0