Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399596
Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ
22/05/1998
192 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Hà Nội
024.3827 1307; 024 3655 7387
024.3877 3733
ThS. Nguyễn Hồng Sơn
Bộ Quốc phòng
Viện, trung tâm NC&PT
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu cơ bản
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0