Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912716
Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Thể thao
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh
028.38975844
tt.nckh.yh.tdtt@gmail.com
TS. Lê Quý Phượng
028 37242334
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Viện, trung tâm NC&PT
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0