Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10403795
Trung tâm Tìm kiếm và Phát triển Công nghệ
27/07/2015
Số 173A, ngõ Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
024.3662 9743
TS. Dương Nguyên Bình
Hội Tự động hóa Việt Nam
Viện, trung tâm NC&PT
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu cơ bản
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0