Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385002
Viện Nghiên cứu rau quả
Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI)
03/03/1990
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Hà Nội
02438276254
02438276148
vrqhnvn@hn.vnn.vn
TS. Trịnh Khắc Quang
04-38765572
quangvnq@gmail.com
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Viện, trung tâm NC&PT
Công lập
4. Khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu ứng dụng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0