Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385223
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An
038-3514625
038-3851981
TS. Phạm Văn Chương
0903221612
chuong.phamvan@gmail.com
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Viện, trung tâm NC&PT
Công lập
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0