Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385289
Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế
Nation institute for control of vaccine and biologicals
Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
0438553148
0438554816
conta@nicvb.org.vn
nicvb.org.vn
TS. Lê Văn Phưng
043-5599828
lvphung@fpt.vn
Bộ Y tế
Viện, trung tâm NC&PT
Công lập
3. Khoa học y, dược
Nghiên cứu ứng dụng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0